Książki z 2021

Andrzej Ballo Albowiem

Alina Biernacka Kiedyś, jednak. Wiersze wybrane (1977-2020)

Maria Bigoszewska Złodziejska kieszeń

Jarosław Błahy Zaklęty w szerszenim gnieździe

Nicolas Bouvier Na zewnątrz i wewnątrz

Roman Chojnacki Pasterz słoneczników

Roman Ciepliński Życie zastępcze

Wojciech Czaplewski Książeczka wyjścia

Marek Czuku Róbta, co chceta

Adrian Gleń M [małe prozy]

Małgorzata Gwiazda-Elmerych Zapojutrze

Tomasz Hrynacz Emotywny zip

Tomasz Hrynacz Pies gończy

Jarosław Jakubowski Bardzo długa zima

Jarosław Jakubowski Ciemna Dolina

Lech M. Jakób Ćwiczenia z nieobecności

Zbigniew Kosiorowski Zapodziani

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito

Bogusława Latawiec Nieoznakowany szlak

Ryszard Lenc W cieniu Golgoty

Artur Daniel Liskowacki Cukiernica pani Kirsch (wydanie 2)

Artur Daniel Liskowacki Eine kleine (wydanie 4)

Artur Daniel Liskowacki, Bogdan Twardochleb Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich

Joanna Matlachowska-Pala Bezpowrotne

Piotr Michałowski Dzień jest wierszem, świat kolorem

Dariusz Muszer Dzieci krótszej nogi Syzyfa

Marek Pacukiewicz Wieki średnie

Małgorzata Południak Podróżowanie w przestrzeni

Karol Samsel Autodafe 4

Grzegorz Strumyk Wyjście

Michał Trusewicz Przednówki
 

"Odpowiedź retoryczna", http://fundacja-fka.pl, 17.06.2016

copyright © http://fundacja-fka.pl 2016

Tomik Odpowiedź retoryczna to zapis stanu lękowego, który towarzyszy człowiekowi jak cień. I ukazanie go jako nieprzystawalnego do obowiązującej rzeczywistości.

Mirosław Mrozek jest twórcą nieznanym w środowisku literackim. Autor został nominowany w 2015 roku do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom Horyzont zdarzeń, będący uduchowioną dokumentacją jego pobytu w szpitalu psychiatrycznym – chwilami popadającą w pretensjonalność relacją z codziennych zmagań z chorobą psychiczną. Tamten tomik zdawał się nie przekraczać zasięgu widzenia i doznań podmiotu lirycznego, będącego bezpośrednią perspektywą samego autora. Inaczej jest z Odpowiedzią – to twórczość mniej egotyczna, pozbawiona trywialnych komentarzy społeczno-politycznych zbudowanych na kanwie dziecięcych wspomnień, już nie tak radykalnie fatalistyczna. Mrozkowa poezja już nie popada w mdłą pretensjonalność, tylko brzmi jak świadome przekroczenie granicy między nieśmiałym wyznaniem a publicznym zwierzeniem się ze zmagania się z psychiczną przemocą. W blurbie czytamy, że „pozbawiony jest złudzeń, wie, że społeczeństwo zawsze spycha na margines jednostki jemu podobne, ale tylko jednostka, zwłaszcza chora i nieprzystosowana, jest w stanie dostrzec ukryte dla większości aspekty ludzkiego istnienia”.

Przed czym ostrzega nas poeta? Mrozek wcale nie prześladuje nas tym pytaniem, bo już w pierwszym wierszu przekonuje, że „Żeby żyć, w jako takim spokoju ducha, trzeba – niestety – pogodzić się / z nieuchronnością (...). Nieuchronnie / będziesz godził się na coraz więcej rzeczy”. Lęk u Mrozka to raczej konieczny stan, kwestia fizjologiczna, jak jedzenie i spanie. Zjawisko, z którym, owszem, można się mierzyć, ustawiać do niego bykiem, misternie kreślić alternatywny scenariusz, ale ono i tak będzie. Poeta deklaruje: „Nie liczę – z gry przecież znam wynik”. I można by to zdanie traktować jako akt kapitulacji, logiczną akceptację wspomnianej nieuchronności, gdyby nie wersy wiersza Efekt uboczny:

Młodo poeci umierają, i nie doczeka
wieku dojrzałego ten gatunek, zatruty
złudzeniem sensu do tego stopnia, że
pozbawiony go w szaleństwo popada.

Można powiedzieć, że Mrozek wpisuje się w klasycystyczny ton poetycki o lekkim charakterze protekcji w stosunku do czytelnika; głównie przestrzega, trochę moralizuje. Bo jego twórczość nie jest lekcją wychowawczą, nie jest też sposobem uprawiania liryki pouczającej ani metodą tworzenia spójnego komunikatu w tonie a priori (trochę takim „a nie mówiłem?”). U Mrozka próba uświadomienia, że wszystko, co nazwane przez człowieka sprowadza się do aktu subiektywnego odbioru, jest żmudnym, codziennym zabiegiem nabierania pokory. Dzieje się to bez wartościowania, czyje „szaleństwo” (jak te zmagania nazywa autor) warzy więcej, brzmi ciężej. Poeta stawia tu kropkę: „Nie łudź się, że twój jest bardziej realny”. W ten sposób chroni przed nieświadomością, przed rozczarowaniem, przed tym, byśmy nie wiedzieli, że „nie wiedzieć” znaczy dokładnie „że istniejemy”.

Przy tym wszystkim w Odpowiedzi retorycznej próżno szukać jakichkolwiek pretensji czy roszczeń wobec porządku zdarzeń. Podmiot wybiera afirmację jako zabieg praktyczny zamiast niedorzecznego szukania alternatywnych rozwiązań. Książka pokory, żaden zeszyt skarg i zażaleń.

Gdybym miał opisać twórczość Mrozka od strony formalnej, to diagnoza brzmiałaby tak: poezja schizoidalna. Z dużą dawką profetyzmu („Ja niosłem światło i to ja byłem pierwszy”) i wymieszania mowy potocznej z np. nawiązującą do stylistyki pism religijnych („Nauczycieli zły”). Elegijna, gorzka, refleksyjna. Poetyka skutecznie chroniąca przed mielizną górnolotnej frazy.

To ważna, potrzebna książka, a zarazem manifestacja pewnej paranoidalnej wizji rzeczywistości („ten wszechświat jest urojeniem obłąkanego Boga”). Nie może być inaczej, skoro budulcami, które służą poecie do rysowania świata, są przerażające doświadczenia. Z tym że zostały one oparte na wartościach i antywartościach, dlatego tak silnie się przemieszały, że próba wydestylowania któregoś z nich zafałszowałaby złożoność ludzkiego losu.

Połykam, łykając garść tabletek, i zmawiając modlitwę, by kolejna noc
nie była bezsenna, i bym znów nie musiał zmagać się z samotnością.
Mateusz Dworek


Mirosław Mrozek Odpowiedź retorycznahttp://www.wforma.eu/odpowiedz-retoryczna.html