nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

Twardochleb Bogdan

 • foto: Stanisław Heropolitański
  foto: Stanisław Heropolitański

(ur. w 1954 r.) – dziennikarz, eseista. Pracownik Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1979-1985), Uniwersytetu Szczecińskiego (1985-1988), redakcji tygodnika „Morze i Ziemia” (1988-1989, 1990-1991) i „Kuriera Szczecińskiego” (1991-2019). Autor cyklu Sylwetki pisarzy szczecińskich („Głos Szczeciński” 1979-1981), recenzji, esejów literackich i historycznoliterackich, esejów o dziejach Szczecina, Pomorza, pogranicza polsko-niemieckiego, publikowanych m.in. w: „Dialogu”, „Kurierze Szczecińskim”, „Latarni Morskiej”, „Nowych Książkach”, „Pograniczach”, „Pomeranii”, „Przeglądzie Zachodniopomorskim” i „Transodrze”. Współautor książek: Integracja i tożsamość (2003), Szczecin Grabowo (2005), Codzienne pogranicze (2015), Wrocław i Berlin: historia wzajemnych oddziaływań (2016), Szczecin. Odrodzenie miasta (2016), Zapomniana granica (2018-2020), Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich (razem z Arturem Danielem Liskowackim, FORMA 2021). Redaktor wyborów wierszy Marii Konopnickiej Samotna (1987), Haliny Poświatowskiej Jestem (1991), prac ks. inf. Romana Kostynowicza W cieniu trzech katedr (1999-2006), artykułów i homilii ks. abpa Mariana Przykuckiego Beati Pacifici (2005-2006), zbioru reportaży Marianowo. Opowieści sąsiadów (2012), publicystyki Roberta Ryssa Iść po granicy (2015), albumu malarstwa Bronisławy Kaczor Jestem tutejsza (2016).

 • przybysze_i_przestrzenie_2.jpg

  Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich

  Artur Daniel Liskowacki, Bogdan Twardochleb
  Siedemdziesiąt pięć lat. Czy jest to okres na tyle długi, by o dorobku kultury pisać z odpowiednim dystansem? Opinie w tym względzie byłyby zapewne różne. Jeśli jednak chodzi o literaturę polską w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, zaczęła się ona właśnie siedemdziesiąt pięć lat temu.

  cena:30.00»24.00PLN