nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

WĘDROWNICZEK, Poetyckie spotkania z... Tomaszem Majzelem

2022-06-22 15:28

1. Od lat spotykam się z Tomaszem Majzelem na różnych imprezach literackich. To artysta rozpoznawalny ze względu na szczególny rodzaj języka poetyckiego, jakim się posługuje w wyrażaniu świata. Jego twórczość obecna jest w wielu ważnych dla współczesnej literatury czasopismach. Wartość jego tekstów potwierdzają chociażby uzyskane tytuły laureata w Ogólnopolskim Konkursie na Opowiadanie „Okno 2005” i w Konkursie im. K.K. Baczyńskiego w kategorii prozy (2006).
2. To, co cenię sobie w Tomaszu Majzelu, wiąże się z wymianą myśli o współczesnych tendencjach w literaturze, szczególnie zaś poezji. W związku z tym zaprosiłem Tomasza Majzela do swojego miasta – Łodzi, by mógł podzielić się z naszymi czytelnikami poglądami na temat wartości i jakości współczesnej poezji. W jednej z ostatnich swoich książek pozwoliłem sobie też na wspomnienie o rozmowach z Tomaszem Majzelem.
3. Tomasz Majzel jest autorem kilku tomów poetyckich. Dwa z nich recenzowałem. Jego metodę twórczą porównałem do minimalizmu, ponieważ wiersze Majzela są bardzo krótkie, precyzyjne i logiczne. Źródeł tej strategii lirycznej szczecińskiego poety upatruje prof. Piotr Michałowski w idei poetyckiej syntezy (Julian Przyboś) i metafizycznego milczenia (Ryszard Krynicki). A w dalszej perspektywie sięgnąć można do tradycji poetyckich miniatur – haiku, fraszek i limeryków. To metafizyka prostych pytań i zadziwień.
Tomasz Majzel pisze nie tylko wiersze, ale i prozę. Wydał zbiór pt. „Opowiadania w liczbie pojedynczej”, skomponowany z migawkowych anegdot, garstki wierszy, pojedynczych opowieści, ale także rozbudowanych, niemal samodzielnych mikrocykli. Wszystkie teksty łączą utrwalone w nich stany: zwykłość, monotonia, samotność, beznadzieja, lęk, zakłopotanie, niepewność, niespełnienie. Prowadzi też na stronie Wydawnictwa FORMA autorski blog „Pozwalam sobie na wiersz”.

© Marek Czuku