nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PLANETA, Virtual trip 10

2015-10-24 13:13

PERYFERIE REALNEGO
W oddalonej przestrzeni między virtual a reality, na jakimś końcu umysłowych przyzwyczajeń, na krańcu geografii naszej tożsamości, na granicy istnienia i nieistnienia odsłania się mentalny przycisk do przełączania na przekaz artystyczny. Emigracja wewnętrzna poza układ współrzędnych z krainy „od – do”. Element niedopasowany do całości tożsamy z wyzwoleniem energii twórczej. Gra między widzialnym i niewidzialnym. Dobry wiersz jest jak bilet do innego świata. Oddzielenie od rzeczywistego niejednokrotnie zwielokrotniane: poszerza zakres odbieranych bodźców. Odkrywanie nieznanych relacji myślenia względem emocji. Modalność wynika z infrastruktury skojarzeń: zdjęcie Michaela Janiszewskiego >14 symfonia Beethovena „Nosferatu”< czy „Brot und Tod” Fabiana Marti. Obrazy, które są jak sygnał alarmowy: „ zrób coś z tym zakłamanym stereotypem w głowie!”.

© Ewa Sonnenberg