Nowości 2020

2020. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Krzysztof Ćwikliński Nocny gość

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Jolanta Jonaszko Portrety

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Yvon Le Men Tu i tam

Artur Daniel Liskowacki Hotel Polski

Marek Maj Teorie naiwne


Dariusz Muszer Córka męża i córka żony

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Bartosz Suwiński Nawie

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

"Powrót do Bretanii", http://annasikorska.blogspot.com, 17.09.2020

Recenzje » Recenzje 2020 » "Powrót do Bretanii", http://annasikorska.blogspot.com, 17.09.2020

copyright © http://annasikorska.blogspot.com 2020

Informacja ze strony wydawcy:
Paol Keineg nie chce być poetą bretońskim, a tym bardziej poetą francuskim, mimo że jako nieodrodny – i często marnotrawny – syn swojej ziemi uprawia literaturę w tych dwóch językach. Jego wiersz udowadnia, że można wydobyć esencję z korzennych obsesji, jednocześnie będąc zdroworozsądkowym krytykiem partykularyzmu w literaturze. Dzięki tej rozpiętości obcowanie z poezją Keinega staje się niejako przygodą międzybiegunową. Rzeczywistość obserwujemy z cichej perspektywy „bretońskiej żaby”, której wtóruje harmider cywilizacji światowej, całość zaś tonuje basso continuo poety, który co rusz ironicznie przypomina, „że prawdziwego życia nie ma”. Są tylko „wieczory z jaskółkami umysłu”. Ale czy to nie wystarczy?

Moje odczucia:
Poeta zabiera nas do swojego epikurejskiego świata. Jest tu prostota, otwarcie na świat i chęć czerpania z niego radości. Obcowanie z naturą, ale też jednocześnie sceptyczne spojrzenie na konsumpcjonizm i media jako elementy tworzące z nas niewolników. Idziemy z poetą na spacer wśród pobrzękiwania krowich dzwonków, piania kogutów, rozbieganych kur i gęsi, pączkujących roślin, rozleniwionych upałem much oraz czasu zatrzymywanego przez czytanie po raz kolejny tej samej książki. Z „Powrotu do Bretanii” wyłania się pewnego rodzaju smakowanie czasu. Lektura lekka, przyjemna, ale jednocześnie zmuszająca do wysiłku intelektualnego, pobudzająca wyobraźnię, uruchamiająca zmysły.
Anna Sikorska


Paol Keineg Powrót do Bretaniihttp://www.wforma.eu/powrot-do-bretanii.html

  • Dodaj link do:
  • facebook.com