nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Pogorski Jan

2015-10-18 13:02

POGORSKI JAN (1878-1943). Wszystkie przekłady i wiersze własne Jan Pogorski przedrukuje w publikacji z 1938 roku. Otrzymujemy tutaj cykl sonetów rycerskich („Chrobry”, „Witold pod Grunwaldem”, „Hetman Żółkiewski”, „Hetman Czarniecki”, „Hetman Sobieski”), włącznie z „Księdzem Skargą”:

Z piersi bezdusznych wiało na cię lodem,
Ze snów się gnuśnych otwierały oczy
I mdlały serca, które czerw już toczy,
Gdyś, jak słup ognia, stanął przed narodem.

Odnotujmy dla porządku jeszcze jedną publikację. Zresztą do innych nie dotarłem: „Jan z Kościelca Pogorski przełożył sto kassyd maurytańskich z X-go wieku” (Warszawa 1929).

Jan z Kościelca Pogorski: „I. Kassydy maurytańskie z X-go wieku. II. Rycerze. III. Gente leggiadra”. Skład główny w Księgarni L. Idzikowskiego, Kijów 1912, s. 97

[15 X 2011]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki