Książki z 2021

Andrzej Ballo Albowiem

Alina Biernacka Kiedyś, jednak. Wiersze wybrane (1977-2020)

Maria Bigoszewska Złodziejska kieszeń

Jarosław Błahy Zaklęty w szerszenim gnieździe

Nicolas Bouvier Na zewnątrz i wewnątrz

Roman Chojnacki Pasterz słoneczników

Roman Ciepliński Życie zastępcze

Wojciech Czaplewski Książeczka wyjścia

Marek Czuku Róbta, co chceta

Adrian Gleń M [małe prozy]

Małgorzata Gwiazda-Elmerych Zapojutrze

Tomasz Hrynacz Emotywny zip

Tomasz Hrynacz Pies gończy

Jarosław Jakubowski Bardzo długa zima

Jarosław Jakubowski Ciemna Dolina

Lech M. Jakób Ćwiczenia z nieobecności

Zbigniew Kosiorowski Zapodziani

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito

Bogusława Latawiec Nieoznakowany szlak

Ryszard Lenc W cieniu Golgoty

Artur Daniel Liskowacki Cukiernica pani Kirsch (wydanie 2)

Artur Daniel Liskowacki Eine kleine (wydanie 4)

Artur Daniel Liskowacki, Bogdan Twardochleb Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich

Joanna Matlachowska-Pala Bezpowrotne

Piotr Michałowski Dzień jest wierszem, świat kolorem

Dariusz Muszer Dzieci krótszej nogi Syzyfa

Marek Pacukiewicz Wieki średnie

Małgorzata Południak Podróżowanie w przestrzeni

Karol Samsel Autodafe 4

Grzegorz Strumyk Wyjście

Michał Trusewicz Przednówki
 

Sienkiewicz Wilowska Julia Anastazja

  • foto: Maciej Kaczyński
    foto: Maciej Kaczyński

absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr psychologii) oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (mgr sztuki), doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii: Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi... Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży (2011) oraz Terapia zajęciowa dla osób w okresie późnej dorosłości. Stan aktualny i pożądane kierunki zmian (2019). Teksty reportażowe i regionalistyczne publikowała m.in. w: „Midraszu”, „Miasteczku Poznań”, „Gazecie Wyborczej – Magazyn Szczecin” oraz w powiatowym tygodniku „Pojezierze Wałeckie”. Ilustratorka książek, prezentowanych m.in. podczas Salonu Ilustratorów (2017, 2018, 2019). Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2020); kuratorka wystaw, m.in. upamiętniających lokalną społeczność żydowską w Tucznie i „Akiva Eger. Od rabina w Mirosławcu do nadrabina w Poznaniu. Obraz gminy żydowskiej w Mirosławcu na przełomie XVIII i XIX wieku”.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą aktywizacji i usprawniania osób w okresie późnej dorosłości oraz edukacji kulturowej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem wspólnot żydowskich na terenie Prus Zachodnich od XVIII do XX wieku.
FORMA wydała jej zbiór opowieści Planetoida, pechowy graf i wielka filozofia. Opowieści z przedwojennego Tuczna i okolic (FORMA 2022).