nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

Ligęza Wojciech

 • foto: z archiwum autora
  foto: z archiwum autora

(ur. 1951 r. w Nowym Sączu) – historyk literatury, krytyk literacki, eseista, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego [kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki UJ (2015-2021)], wiceprezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2008-2014). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011), Medalem za Długoletnią Służbę (2018). Od Prezydenta Krakowa otrzymał odznakę Honoris Gratia (2019). Jego teksty tłumaczone były na: angielski, bułgarski, hiszpański, holenderski, portugalski, rosyjski, rumuński, ukraiński, węgierski i włoski. Rozprawy, szkice, recenzje i felietony publikował m.in. w: „Akcencie”, „Archiwum Emigracji”, „Dekadzie Literackiej”, Kulturze Niezależnej”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Pamiętniku Literackim”, „the Polish Review”, „Przeglądzie Polskim”, „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Twórczości”, „Tyglu Kultury” i „Znaku”. Współautor i redaktor wielu tomów zbiorowych, współredaguje serię wydawniczą „Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich”. Opatrzył wstępem i opracował Wybór poezji Wisławy Szymborskiej w Bibliotece Narodowej (seria I nr 327, 2017); napisał posłowie do Wierszy wszystkich Wisławy Szymborskiej (2023). Autor około 600 publikacji, w tym książek: Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych (1998), Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych (2001), O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty (2001; przekład nowej wersji na język angielski: World under Revision 2019), Pod kreską. Teksty z lat 1996-2013 (2013, 2017), Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta (2016, książka przełożona na język ukraiński i rosyjski), Nieoczywistość. Posłowia, wstępy, szkice (2017), Ale książki. Dziewięć szkiców o poezji (2021).

Wkrótce FORMA, Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy i Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie wydadzą: Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji (2024), Uwikłani. Szkice o Skamandrytach na obczyźnie (2024).

 • drugi_nurt.jpg

  Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

  Wojciech Ligęza
  Poeci emigracyjni, o których piszę w tej książce, mają wiele istotnych rzeczy do zakomunikowania czytelnikom, gdyż ich przekazy i przesłania zachowują w tym sensie aktualność, że mówią o kluczowych doświadczeniach człowieka wobec dziejów, społeczeństwa, wspólnoty ludzkiej, kultury i natury, radości oraz niedogodności życia jednostki, wreszcie – przeznaczeń ostatecznych.

  cena:48.00»38.00PLN
 • powroty.jpg

  Powroty [wiersze zebrane. tom 2]

  Anna Frajlich
  W lirykach Anny Frajlich kategoria zamieszkiwania tworzy prywatną kronikę, wyzwala refleksje o czasie utraconym, płynącym i odzyskanym. Być i mieszkać to filozoficzne zadanie wyznaczania sensu i rozumienia losu podczas wędrówki po labiryncie niejasnych przypadków.

  cena:45.00»36.00PLN
 • przeszczep.jpg

  Przeszczep [wiersze zebrane. tom 1]

  Anna Frajlich
  W swych lirykach z pierwszego okresu Anna Frajlich ujawnia kłopot z istnieniem na pograniczu dwóch światów – ojczyzny i obczyzny, pokazuje skalę zmiennych nastawień oscylujących pomiędzy negacją a afirmacją, poszukuje dystansu wobec niedogodności położenia w świecie i świetnie rozumie, że zadanie kształtowania własnego „ja” w nowych warunkach nie może zostać oderwane od form artystycznego wyrazu.

  cena:40.00»32.00PLN