Nowości 2021

Andrzej Ballo Albowiem

Alina Biernacka Kiedyś, jednak. Wiersze wybrane (1977-2020)

Maria Bigoszewska Złodziejska kieszeń

Jarosław Błahy Zaklęty w szerszenim gnieździe

Nicolas Bouvier Na zewnątrz i wewnątrz

Roman Chojnacki Pasterz słoneczników

Roman Ciepliński Życie zastępcze

Wojciech Czaplewski Książeczka wyjścia

Marek Czuku Róbta, co chceta

Adrian Gleń M [małe prozy]

Małgorzata Gwiazda-Elmerych Zapojutrze

Tomasz Hrynacz Emotywny zip

Tomasz Hrynacz Pies gończy

Jarosław Jakubowski Bardzo długa zima

Jarosław Jakubowski Ciemna Dolina

Lech M. Jakób Ćwiczenia z nieobecności

Zbigniew Kosiorowski Zapodziani

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito

Bogusława Latawiec Nieoznakowany szlak

Ryszard Lenc W cieniu Golgoty

Artur Daniel Liskowacki Cukiernica pani Kirsch (wydanie 2)

Artur Daniel Liskowacki Eine kleine (wydanie 4)

Artur Daniel Liskowacki, Bogdan Twardochleb Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich

Joanna Matlachowska-Pala Bezpowrotne

Piotr Michałowski Dzień jest wierszem, świat kolorem

Dariusz Muszer Dzieci krótszej nogi Syzyfa

Marek Pacukiewicz Wieki średnie

Małgorzata Południak Podróżowanie w przestrzeni

Karol Samsel Autodafe 4

Grzegorz Strumyk Wyjście

Michał Trusewicz Przednówki
 

Książki z 2020

2020. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Krzysztof Ćwikliński Nocny gość

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Jolanta Jonaszko Portrety

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Yvon Le Men Tu i tam

Artur Daniel Liskowacki Hotel Polski

Marek Maj Teorie naiwne

Dariusz Muszer Córka męża i córka żony

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Bartosz Suwiński Nawie

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II
 

PONIEWCZASIE. Bystrzyccy

2018-09-02 14:26

BYSTRZYCCY. W „Podręcznym słowniku pisarzy polskich” Krystyny Jakowskiej znajdziemy sporo podobnych informacji: „zesłany w 1940 w głąb Rosji, po śmierci matki przebywał w sierocińcu” (Andrzej Czcibor-Piotrowski), „wywieziony w głąb Rosji w 1940, dzieciństwo spędził w kołchozie k. Samarkandy, w Aszchabadzie, później w Meszchedzie; lata 1942-46 – w sierocińcu w Indiach” (Bogdan Czaykowski), „wywieziona do Kazachstanu, przebywała tam w 1940-46” (Ewa Najwer), „ze Lwowa został zesłany w 1940 w głąb ZSRR” (Artur Międzyrzecki). Nie pomijam wzmianki o rodzeństwie Bystrzyckich, Zofii i Przemysławie, wywiezionych do Kazachstanu w 1940 roku.
Profesor Jakowska wyeksponowała informacje o naszych pisarzach sybirakach, choćby o lwowianinie Henryku Panasie („w 1940 zesłany do Workuty”), pamiętajmy jednak, że dramatu tysięcy kresowian, w tym Benedykta Toczyłowskiego, nikt nie odnotował. I pewnie już nie odnotuje.

[5 VII 2018]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki