nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Zaremba Wanda

2023-09-03 12:11

ZAREMBA WANDA (zm. w 1941 roku). Długie jesienne i zimowe wieczory upłynęły mi nad korespondencją Iwaszkiewiczów i Pawła Hertza, co oczywiście oznacza, że znowu zaniedbałem broszurkę o naszych sybirakach, o zmarłych z wycieńczenia Zarembach: „Józef Zaremba i Wanda zostali zwolnieni ze zsyłki w wyniku zawartego 30 lipca 1941 r. układu Sikorski-Majski. Dzięki skrupulatności sowieckiego systemu więziennego wiemy, kiedy zostali zwolnieni i jaki zadeklarowali cel podróży. Nigdy do niego nie dotarli”.
Więcej szczęścia miał Zygmunt Minarczuk. A także poeta Paweł Hertz: „Więziony w ZSRR w 1940-41, później (do 1944) pracownik bibliotek w Samarkandzie”. O panu Minarczuku postaram się napisać osobno, dziś skoncentrujmy się wokół wzmianki o Józefie Zarembie i jego córce. Bo jest to wspomnienie, które boli. I które powinno znaleźć się w poezji. Myślę tutaj o poezji ETD, ale nie tylko.

[17 I 2022]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki