nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Markowska Kazimiera

2023-09-24 14:11

MARKOWSKA KAZIMIERA (ur. w 1889 roku). Każdy popełnia błędy. Nawet Teofil Mikulski, autor „Fotografii zbiorowej Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego” (Wrocław 1995). Otóż sybirak Mikulski informuje, że wśród wywiezionych do rejonu lebiażeńskiego znalazła się „Frank Janina, żona nauczyciela, z synem i córką oraz z rodzicami Morończykami (rodzice znanego sportowca Kazimierza Morończyka). Państwo Morończykowie zmarli z głodu”.
Najprawdopodobniej zapiska dotyczy rodziców Antoniego Morończyka (1914-1976), co dziś możemy bez trudu uściślić. Moja interwencja w niczym nie zaszkodzi publikacji Mikulskiego, z której przy okazji wybierzmy kilka dalszych notatek: Kaczorowski „zmarł z głodu”; Krzeszowska „zmarła z wycieńczenia”; Maria Zawadzka „zmarła z wycieńczenia” w lutym 1945 roku; „w Kazachstanie z głodu zmarła p. Rozmarynowska”; Aleksander Górski „zmarł z głodu”.
To samo przeczytamy o Kazimierze Markowskiej, wywiezionej z krewnymi Wesołowskimi do rejonu uspieńskiego: „Pani Kazimiera zmarła z głodu”.

[5 V 2023]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki