nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Czupryński Tadeusz

2024-05-05 12:08

CZUPRYŃSKI TADEUSZ (1920-1944). Łagier Czibiu i łagier Czebiu (Kotłas-Czebiu). To najprawdopodobniej dwa różne obozy pracy. W pierwszym przebywał lubaczowianin Aleksander Skibicki („Marszruta życia”), w drugim zaś Jan Zalewski („Stała się omyłka... Wspomnienia z niewoli sowieckiej wrzesień 1939-sierpień 1941”), choć nasi łagiernicy mogli coś niedokładnie zapamiętać lub przekręcić.
Przede mną relacja Jadwigi Czupryńskiej-Tomczyńskiej („Z Tarnopola przez Sybir do Wadowic”), odnotujmy nazwisko jej brata Tadeusza Czupryńskiego, który także został deportowany: „absolwent gimnazjum im. M. Wadowity w Wadowicach, kolega z klasy Jana Pawła II, po zgłoszeniu się do Armii gen. W. Andersa przeszedł szlak bojowy i poległ śmiercią bohatera we Włoszech pod Anconą (...)”.
Czupryńscy i Użyccy, Skibiccy i Ustrzyccy. Nikt nie wie, ilu ich było. Jadwigę Tomczyńską na przykład wywieziono z trojgiem małych dzieci. Z Marią, Markiem i Tytusem. Wrócili do kraju po sześciu latach. W 1946 roku.

[22 XII 2023]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki