nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Czapska Wanda

2024-03-24 11:37

CZAPSKA WANDA (1936-2022). Zaskoczeniem pozostaje dla mnie kolejna sybiraczka z domu Czapskich („Osoba Represjonowana Rzeczpospolitej Polskiej, Sybirak RP, Inwalida Wojenny RP oraz Kombatant RP. / Odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru RP”), najpewniej krewna sybiraczki Marii Czapskiej, autorki wspomnień, które przeczytałem kilka lat temu. Ufam, że sporządziłem notatki, bodaj krótką, acz wyczerpującą dyrdymałkę.
O Wandzie Czapskiej, zmarłej 26 maja 2022 roku, będę pamiętał. Podobnie jak o sybiraku Zygmuncie Bielawskim, o którym mamy jedną wzmiankę („nauczyciel polonista z Mińska Mazowieckiego”), raz jeszcze powiadam, że pójdę za każdą wzmianką. Przyda się na przykład w poezji.

[13 VII 2023]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki