Nowości 2020

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

 

Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

BŁĘDNIK ONLINE, De rerum natura

BŁĘDNIK ONLINE Macieja Cisły » BŁĘDNIK ONLINE, De rerum natura

5 lipca 2017. Kardiamid z kofeiną. Taki dzień; pełna demobilizacja. Ciśnienie skacze; za oknem – złośliwy kapuśniaczek. Otwieram inne okno, komputerowe; tu jest weselej, niestety monitor gryzie mnie w oczy. Ostatnio za dużo czytam, zwłaszcza na ekranie. „Niech i to, niech jeszcze i to”, jak wzdychał dziedzic Korczyński w „Nad Niemnem” Orzeszkowej. Przetrząsam internet w poszukiwaniu wiadomości o Lukrecjuszu, którego ”O naturze wszechrzeczy” słuchałem od trzeciej w nocy aż do wstania z łóżka. Poemat przełożył wierszem Edward Szymański i zrobił to znakomicie. W oryginale dzieło Lukrecjusza jest nierymowane, napisane heksametrem. Treść dzieła to próba uprzystępnienia nauk Epikura, co akurat nie za bardzo mnie kręci, natomiast zachwycająca wydaje mi się forma, wspomniany przekład Szymańskiego. Młody tłumacz, który zginął w Auschwitzu mając 36 lat, nie był filologiem klasycznym; skorzystał w swej pracy z translacji prozą prof. Adama Krokiewicza. Niemało zawdzięcza też jak myślę intensywnemu czytaniu Apollinaire’a, poety, którego „słyszy się” po prostu w jego Lukrecjuszu. O samym autorze „De rerum natura” wiadomo nie za wiele. Był jednym z paru rzymskich poetów republikańskich, takich jak Katullus, Plaut i Terencjusz, których utwory dotrwały do naszych czasów. Ot i tyle. Żył w latach 99-55 p.n.e. Zakończył swoją egzystencję samobójstwem.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com