Nowości 2020

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

 

Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

BŁĘDNIK ONLINE, Czy demokracja jest zgodna z Ewolucją?

BŁĘDNIK ONLINE Macieja Cisły » BŁĘDNIK ONLINE, Czy demokracja jest zgodna z Ewolucją?

Czym jest zasada „wysokiego urodzenia” w dziejach ludzkości? Myślę, że to jedna z pierwszych metod eugenicznych, próba wyprowadzenia nadczłowieka z człowieka drogą chowu rasowego, tak jak to się dzieje w odniesieniu do zwierząt. Eliminacja plebejuszy z gry matrymonialnej w warstwach wyższych miała prawdopodobnie stworzyć elity zdolne do pokonania w człowieku bestii. Rozwój nowoczesnej genetyki oraz lewicowych demokracji stawia jednak pod znakiem zapytania sens dalszego istnienia ludzi „wysokiego rodu”.  Niemniej ani genetyka ani demokracje nie są w stanie zatrzymać pędu ewolucyjnego, któremu podlega także Homo sapiens. Natura przymusza nas do tego, abyśmy coraz bardziej oddalali się od driopiteka, wspólnego przodka z małpami. Fryderyk Nietzsche dostrzegał pewien aspekt moralny w walce o „nadczłowieczeństwo”. W „Zaratustrze” pisał: „Człowiek jest czymś, co powinno być pokonane. (…) Cóżeśmy uczynili, aby go pokonać? Wszystkie istoty stworzyły coś ponad siebie: czy chcemy być odpływem tej wielkiej fali? Czymże dla człowieka jest małpa? Pośmiewiskiem i wstydem bolesnym…”. Otóż to. Mamy chyba obowiązek wspomagać Ewolucję? Niepomaganie jej byłoby i nienaturalne i niemoralne! 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com