nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

wkrótce 1 edycja "Szczecińskiego Przeglądu Literackiego FORMA"

2011-03-11 09:35
1 edycja Szczecińskiego Przeglądu Literackiego FORMA poświęcona będzie Helenie Raszce i jej 2 nowym tomikom poetyckim, które ukażą się w serii TABLICE:
Głosy w przestrzeni (http://wforma.eu/176,glosy-w-przestrzeni.html)
Imię własne (http://wforma.eu/175,imie-wlasne.html)

spotkanie odbędzie się w maju

Pomysł na stworzenie Szczecińskiego Przeglądu Literackiego FORMA wynika przede wszystkim z postulatów szczecińskiej publiczności biorącej udział w promocjach książek szczecińskiego Wydawnictwa FORMA, którego podstawowym celem jest propagowanie ambitnej polskiej prozy i poezji współczesnej. Istnieje zatem potrzeba zorganizowania cyklicznych spotkań, które mogłyby odbywać się np. raz w miesiącu (z pominięciem okresu wakacyjnego), zawsze w tym samym miejscu i w tym samym czasie. To bowiem z pewnością przyczyni się do zgromadzenia i poszerzenia stałej grupy osób zainteresowanych współczesną literaturą polską w Szczecinie.

wkrótce 1 edycja "Szczecińskiego Przeglądu Literackiego FORMA" - Galeria 4