nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

POZWALAM SOBIE NA WIERSZ, 73

2023-03-02 15:51

Luty 2023: Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Jeszcze nam napada. Może nie systematycznie, może nie z planem dokuczenia, ale przyjdzie taki dzień, że zamiast zapowiadanego słońca i ciepłych promieni znowu dopadnie nas ta, której – wydawałoby się – nie ma. W marcu jak w garncu... Kwiecień plecień...
Od dnia, który przede mną, oczekuję normalności. Wiem, że daremnie. Cierpliwie czekam na coś, co nie nastąpi. Staram się nie nastąpić na coś, na co cierpliwie czekam...


[lubię jeść poza domem]*


lubię jeść poza domem
albo też bardzo lubię
jeść w domu

dwie
tak odmienne tendencje
łączą się w jednej
osobie, nie

wieszając mieszkańców
i nie paląc ich domów


* Szymon Bira, „1,1”, s. 19, Warszawa 2021


© Tomasz Majzel