Nowości 2021

Andrzej Ballo Albowiem

Alina Biernacka Kiedyś, jednak. Wiersze wybrane (1977-2020)


Maria Bigoszewska Złodziejska kieszeń

Nicolas Bouvier Na zewnątrz i wewnątrz

Roman Chojnacki Pasterz słoneczników


Roman Ciepliński Życie zastępcze

Marek Czuku Róbta, co chceta

Adrian Gleń M [małe prozy]

Tomasz Hrynacz Emotywny zip

Tomasz Hrynacz Pies gończy

Jarosław Jakubowski Bardzo długa zima

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito


Bogusława Latawiec Nieoznakowany szlak

Artur Daniel Liskowacki Cukiernica pani Kirsch (wydanie 2)

Artur Daniel Liskowacki Eine kleine (wydanie 4)

Artur Daniel Liskowacki, Bogdan Twardochleb Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich

Joanna Matlachowska-Pala Bezpowrotne

Piotr Michałowski Dzień jest wierszem, świat kolorem

Dariusz Muszer Dzieci krótszej nogi Syzyfa

Marek Pacukiewicz Wieki średnie


Małgorzata Południak Podróżowanie w przestrzeni

Karol Samsel Autodafe 4

Michał Trusewicz Przednówki

 

Nowości 2020

2020. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Krzysztof Ćwikliński Nocny gość

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Jolanta Jonaszko Portrety

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Yvon Le Men Tu i tam

Artur Daniel Liskowacki Hotel Polski

Marek Maj Teorie naiwne


Dariusz Muszer Córka męża i córka żony

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Bartosz Suwiński Nawie

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

PONIEWCZASIE. Wiśniewski Jan

PONIEWCZASIE. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki » PONIEWCZASIE. Wiśniewski Jan

WIŚNIEWSKI JAN (1933-1980). Postaram się pogodzić sybiraków z poezją. Z lekturą poezji: „Opowiedzieć to, czego inni nie ujrzeli jeszcze: / lato idące, deszcz naniesiony obłokami, klęskę, / nędzny koniec człowieka, a nad nim głosy zwycięskie / wiecznego życia, / wszystko, wszystko idące, ale nieobecne jeszcze, / jeśli powiedziane, to czyż skończone? // Kwiat zasiany rozwinie się nie opóźniając dnia, / aby tylko potoczyła się woda z zasobnej chmury, / aby rosa / stoczyła się z góry po liściach kroplami do dna/ kwiatu, do ziemi” (Stefan Flukowski).
We wspomnieniu o sybiraku Wiśniewskim („Napisał kilka książek z dziedziny towaroznawstwa oraz publikował artykuły w czasopismach branżowych”) znajdziemy interesujący nas fragment, szkoda jednak, że nie mamy dostępu do uszczegółowień i uściśleń, a więc do konkretów: „Urodził się 10 maja 1933 roku na ziemiach wschodnich. Wybuch wojny pozbawił sześciolatka ojca, który jako sędzia został aresztowany przez NKWD, a następnie zamordowany”.
Nie pogardzę drukiem z „dziedziny towaroznawstwa”. Z całą pewnością posiedzę nad Wiśniewskim, człowiek przecież, choćby chciał, nie żyje wyłącznie poezją.

[9 XI 2019]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

  • Dodaj link do:
  • facebook.com