nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Weltscher Helena

2015-10-25 13:50

WELTSCHER HELENA. Tyle sobie obiecywałem po „Myślach i słowach”. Ale bez tekstów doktor Weltscher można się spokojnie obejść:

* * *

Gdy się zdarza, że dostaniesz w łeb,
To tylko nie padnij! Nie bądź kiep.
Poprzez rzeki, poprzez góry...
Pędź! – rozsuwaj zewsząd chmury,
Bo się zdarza, że dostaniesz w łeb,
Lecz tylko nie padnij – nie bądź k-i-e-p.
    
Przedkładam kolejną strofę. Niestety i tym razem chybioną, co mnie bardzo zasmuca: „Ból, gdy znienacka uderza, / To prosto do serca zmierza. / Zapominasz, gdzie rozum, gdzie serce bije?! / Wiesz, że człowiek się wśród okropnych mąk wije”.
Zauważmy, że „Myśli i słowa” to książka poetycka z 1939 roku. Prawdopodobnie ostatnia książka poetycka, którą wydrukowano w Przemyślu przed wybuchem II wojny światowej. I nic. Znowu nic. Znowu zaledwie konstatacja, dobrze skądinąd znana, że „człowiek się wśród okropnych mąk wije”.

Dr Helena Weltscher: „Myśli i słowa”. Drukarnia „Jedność”, Przemyśl 1939, s. 32

[14 VII 2011]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki