nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Mielniczek J.

2015-06-14 14:25

MIELNICZEK J. Rymowany wywód m.in. na temat bezbożnictwa: „Jad tej bestii bardzo straszny, / Bo zamąca rozum jasny. / Kto tym jadem jest skażony, / Ten ma rozum już szalony. // Człowiek taki – żalu godny! / Przedtem cichy i łagodny, / Teraz krwi i zemsty chciwy / I w obejściu jest zjadliwy”.
Określenia „bolszewicka zaraza” lub „czerwony raj” wychylają się niemal z każdej strofy:

I u nas jest ta zaraza,
Co swym trądem nam zagraża!
W społeczeństwo się wślizguje
I komunizm podszeptuje.

Ci, co mały rozum mają,
Tym podszeptom ulegają;
Zarazić się dają trądem,
Co zgnilizną tchnie i swądem.

Aby Polskę zbolszewiczyć,
Pragną wpierw jej ustrój zniszczyć (...).

Mielniczek posiada pewien cudowny sposób na przeciwnika: „My Polacy, katolicy / Palmy tylko święte znicze! / Bezbożnictwem pogardzajmy / I do walki z niem stawajmy!”. I znowu precyzuje: „Póki Polska katolicka, / Nic Bolszewizm tu nie zyska!”.
Zauważmy, że obcujemy z tekstem z 1937 roku. Już wkrótce na Kresy Wschodnie wtargnie „czerwony smok”, którego obawiał się nasz przemyślanin. Nie przewidział, że będzie znacznie gorzej.

J. Mielniczek: „W obliczu groźnych czasów”. Nakładem Autora. Z Drukarni Nowoczesnej w Przemyślu, Czackiego 10,  Przemyśl 1937, s. 15

[23 XI 2013]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki