nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Eckert Kazimierz

2014-12-14 09:52

ECKERT KAZIMIERZ. Rezygnuję z wierszy dłuższych („Cyganeria”, „Strumień i tama”), żeby skupić się na “Uwodzicielu”:

W krainę cię złudzeń powiodę,
Gdzie Cudnej Baśni wieczny mieszka żart,
Gdzie anioł Czartem – choćby nie był wart –
Gdzie Aniołem się staje każdy mały czart.
I nie ciebie, a siebie ja uwiodę,
Bo lubię budować domki z kart. –

W innych tekstach Kazimierz Eckert raczej zniechęca („W opętańczym kołowrocie / Dookoła swojej osi / Czyżby ku zatraty mecie / Ziemię moją ponosi / Szał nieziszczeń?”), ale nie mówmy o zniechęceniu, kiedy czytamy lwowską książkę z 1937 roku. Zaakceptujmy więc „szał nieziszczeń”.

Kazimierz Eckert: „Ojcze Nasz. Poezje”. Nakładem Autora. Wytłoczono w Zakładach Graficznych Sp. Akc. Książnica-Atlas we Lwowie w ilości 1000 numerowanych egzemplarzy, Lwów 1937, s. 44

[6 XII 2014]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki