nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PLANETA, Kilka refleksji z Wittgensteinem w tle 22

2017-02-04 15:51

KWANTY JĘZYKOWE 4

Milczenie jest stanem, w którym pewne zdanie jest zapośredniczone w kolejnym zdaniu.
Jak ma się zasada nieoznaczoności Heisenberga do praw językowych. Nie ma zdań neutralnych tak jak nie istnieje kwant o wartości 0. Bo każda obserwacja czyni go określonym od 1 – 1n.

„Konteksty systemu”, w którym są wypowiadane. Jest to swoisty relatywizm, gdzie prawda przybiera różną postać. Jest maską, za którą kryje się cały system metod interpretacyjnych i gier językowych. Inne znaczenie, inne konteksty jakie pojawiają się między wyrazami.

>Jest zaiste coś niewyrażalnego. To się uwidacznia, jest tym, co mistyczne< Mistyczne będzie pojęciem bliskim temu co duchowe. To, co duchowe uwidacznia się w sztuce a zwłaszcza w poezji.
Nie ma wątpliwości, że poezja przekracza granice materialne

© Ewa Sonnenberg