nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PLANETA, Kilka refleksji z Wittgensteinem w tle 16

2016-12-10 14:59

KOD MISTYCZNEGO NIEPOKOJU 1

„Jeżeli jakiś punkt w przestrzeni nie istnieje, to nie istnieją również jego współrzędne, jeżeli zaś współrzędne istnieją, to istnieje także punkt – Tak jest w logice”.
Ludwik Wittgenstein

To czego nie umiemy nazwać nie istnieje? Wittgenstein pisze: „logikę interesuje jedynie rzeczywistość”. Czy więc mogłaby istnieć logika mistyczna? Wydaje się, że tak. Świat oglądany przez zasłonę tworzy logikę kolejnych etapów odsuwania tej zasłony.

Paradygmat przejścia nie jest umowny. Oddziaływanie świata niewidzialnego na świat widzialny jest uchwytne w pewnym mistycznym momencie. Między widzialnym a niewidzialnym istnieje przepaść. Są to dwa obce sobie języki ale przekładalne na realność.

© Ewa Sonnenberg