nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

"Tu i tam", https://sztukater.pl, 12.11.2023

copyright © https://sztukater.pl 2023


„Tu i Tam” to zbiór wierszy autorstwa Yvon Le Mena, który jest znanym francuskim poetą. Le Men jest ceniony za poezję, która często koncentruje się na refleksji nad życiem, czasem i ludzkimi doświadczeniami.

Zbiór „Tu i Tam” zawiera wiersze, które eksplorują tematy związane z przemijaniem, pamięcią, miłością i ludzkimi relacjami. Le Men jest znany z poezji o melancholijnym tonie, która skupia się na chwilach refleksji i introspekcji. Jego wiersze często poruszają tematy związane z życiem wiejskim, naturą i codziennymi doświadczeniami. Twórczość tego autora jest doceniana za jej delikatność i subtelność. Jego wiersze często zachęcają do kontemplacji i głębszego zrozumienia ludzkiej egzystencji. Jeśli jesteś miłośnikiem poezji, „Tu i Tam” to zbiór, który może przyciągnąć twoją uwagę ze względu na swoje refleksyjne i introspekcyjne podejście do tematów życiowych.

(...) Wiersze w tomie „Tu i Tam” często eksplorują tematy podróży, przemijania, pamięci i tożsamości. Autor bada różne miejsca i czas w swojej poezji, przywołując obrazy i wspomnienia. Miejsce i czas odgrywają istotną rolę w jego twórczości, dodając głębi i kontekstu wierszom. Oto kilka sposobów, w jakie miejsce i czas są wykorzystywane we wspomnianej twórczości:

Pierwszym ważnym motywem jawi się tutaj atmosfera – miejsce i czas pomagają tworzyć atmosferę wiersza. Opisy krajobrazu, pory roku i pory dnia mogą wprowadzać czytelnika w określony nastrój lub klimat utworu. Ważna jest także symbolika miejsca i czasu u poety. Są one używane jako symbole lub metafory. Określone miejsca lub epoki odnoszą się do określonych idei, wartości lub emocji. Twórca jednak stawia jednocześnie na realizm i konkretność: szczegółowe opisy miejsca i czasu wiersza mogą dodawać realizmu i konkretności treści, co pomaga czytelnikowi lepiej zrozumieć meritum i wczuć się w wiersz.

Wiersze często zawierają przesunięcia czasowe, co pozwala na opowiadanie historii w różnych okresach czasu lub przywoływanie wspomnień. Mamy w nich dzięki temu zastosowane kontrasty i porównania. Miejsce i czas jako motywy bywają używane w celu tworzenia kontrastów i porównań, co czyni integralnie w swojej twórczości Yvon Le Men. Przeciwstawienie dwóch różnych miejsc lub okresów czasu może służyć do podkreślenia pewnych aspektów treści.

Utwory stanowią także refleksję nad przemijaniem – w wielu wierszach miejsce i czas służą do refleksji nad nieodwracalnością losu, zmianami i efektem upływu czasu na nasze życie. Czas stanowi także ogromną inspirację i kontekst. Autor często czerpie natchnienie z określonego miejsca i czasu, co wpływa na treść i styl utworów. Miejsce i czas pomagają wzbogacać treść i nadawać wierszom kontekst i znaczenie. Ich używanie bywa czasem subtelne lub na odwrót, wyraźne, ale zawsze wpływają one na odbiór i interpretację utworu przez czytelnika.

Poezje autora charakteryzują również delikatność i subtelność. Charakterystyczny dla twórczości Le Mena jest jego eteryczny i delikatny styl. Wiersze często wyrażają emocje i refleksje w spokojny i introspekcyjny sposób. Kontemplacja nad życiem u Le Mena zachęca czytelników do kontemplacji nad życiem, przemijaniem i wartościami ludzkimi. Jego poezja inspiruje do refleksji nad znaczeniem naszych doświadczeń i relacji.

Wykorzystanie obrazów poetyckich to znamienna cecha wspomnianego tomu. Autor często posługuje się obrazami i metaforami, aby przekazać swoje przemyślenia i emocje. Jego wiersze są bogate w opisy krajobrazów i szczegóły, które przybliżają czytelnikowi treści wierszy. Yvon Le Men stosuje różne techniki poetyckie, takie jak rytm, rymy i metafory, aby tworzyć swoje wiersze. Jego styl jest estetyczny i harmonijny. Tom „Tu i Tam” to prawdopodobnie kontynuacja tematów i stylu charakterystycznego dla twórczości Yvon Le Mena. Jest to twórczość skierowana do czytelników, którzy cenią subtelność i głębsze refleksje w poezji.
Sylfana


Yvon Le Men Tu i tamhttp://www.wforma.eu/tu-i-tam.html