Nowości 2020

2020. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Krzysztof Ćwikliński Nocny gość

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Jolanta Jonaszko Portrety

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Yvon Le Men Tu i tam

Artur Daniel Liskowacki Hotel Polski

Marek Maj Teorie naiwne


Dariusz Muszer Córka męża i córka żony

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Bartosz Suwiński Nawie

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

WĘDROWNICZEK, Wiersz roku

WĘDROWNICZEK Marka Czuku » WĘDROWNICZEK, Wiersz roku

23.03.19 Łódź / Warszawa
Mam swoje pięć minut (a w zasadzie prawie godzinę) w Radiu dla Ciebie, choć ja sobie spokojnie siedzę w studiu Radia Łódź. Z warszawskiej rozgłośni zaś przepytują mnie: aktorka i dziennikarka Michalina Szymborska oraz członkowie konkursowej kapituły: Juliusz Erazm Bolek (poeta, krytyk literacki), Jerzy Mosoń (publicysta, scenarzysta) i Miłosz Manasterski (dziennikarz, pisarz). Okazją do tej rozmowy jest ogłoszenie mojego „Sonetu III” Wierszem Roku 2019, z okazji ustanowionego przez UNESCO Światowego Dnia Poezji (21 marca). Organizatorem konkursu jest Związek Pisarzy Katolickich, który odwołuje się do działalności przedwojennej organizacji o podobnej nazwie.
Jest o czym rozmawiać, zwłaszcza że mój sonet dotyczy spraw zasadniczych, bo zaczyna się frazą: „A jeśli Boga nie ma”. Mówimy więc o współczesnej poezji religijnej i szansach na jej szersze zaistnienie w przestrzeni publicznej, a potem siłą rzeczy zastanawiamy się nad recepcją twórczości tak niszowej, jaką jest poezja. Organizatorzy konkursu wyjaśniają też, czym jest i jakie ma cele nowa organizacja literacka – Związek Pisarzy Katolickich. W roku 2015 nastąpiła reaktywacja powstałego w 1927 r. Zrzeszenia Pisarzy Katolickich, a pierwszym prezesem został Miłosz Kamil Manasterski.
Czas na falach eteru mija szybko, a my obiecujemy sobie kontynuować temat już po wakacjach, ponieważ teraz stan zdrowia nie pozwala mi na większą aktywność. Zatem do jesieni, kiedy to organizatorzy zaplanowali w Warszawie moje spotkanie autorskie, połączone z wręczeniem nagrody.

© Marek Czuku

  • Dodaj link do:
  • facebook.com