Nowości 2020

2020. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Krzysztof Ćwikliński Nocny gość

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Jolanta Jonaszko Portrety

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Yvon Le Men Tu i tam

Artur Daniel Liskowacki Hotel Polski

Marek Maj Teorie naiwne


Dariusz Muszer Córka męża i córka żony

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Bartosz Suwiński Nawie

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

WĘDROWNICZEK, Nowe otwarcie

WĘDROWNICZEK Marka Czuku » WĘDROWNICZEK, Nowe otwarcie

2.01.20 Łódź
Z nowym rokiem nowym krokiem. Kacper Płusa zaprosił mnie bowiem do cyklicznego programu, jaki prowadzi w lokalnej telewizji Ret-Sat 1 dla dzielnicy Retkinia. Goszczą u niego przede wszystkim ludzie literatury, a więc pisarze i literaturoznawcy. Retkinia to dawna wieś, znana obecnie z dużego gierkowskiego blokowiska z wielkiej płyty, położonego w zachodniej części Łodzi.
Ponieważ w zeszłym miesiącu minęło równo trzydzieści lat od mojego książkowego debiutu, pierwsze pytanie Kacpra dotyczy właśnie zbiorku wierszy „W naszym azylu”. Wydało go podziemne wydawnictwo Przedświt, a że było to w przełomowym roku 1989, rozmowa kieruje się ku sytuacji młodych poetów w latach osiemdziesiątych. Z powodu kryzysu ekonomicznego i kłopotów z papierem trudniej było wtedy wydać książkę. Nie było natomiast żadnych problemów z publikacjami prasowymi, udziałem w konkursach literackich czy spotkaniach autorskich. Podobnie jak teraz.
Wspominam jak wydawca – świetny poeta i malarz, Jarosław Markiewicz, wybierał mi wiersze do tomu, a właściwie tomiku, bo miał format A6, liczył 36 stron i zawierał zaledwie dwadzieścia pięć utworów. A papier pochodził z bloku rysunkowego, dość siermiężnego, jak to w tamtych czasach. Czytam kilka debiutanckich wierszy, na co Kacper się dziwi, że nie znał mnie z tak buntowniczego, ostrego tonu.
Potem rozmawiamy jeszcze trochę, m.in. o udziale w życiu literackim w stylu wędrujących po świecie bitników. Ja na to, że jest czas na wędrowny tryb życia, od imprezy czy festiwalu po kameralne spotkanie, potem jednak następuje pora refleksji, gdy się więcej czyta i pisze, a mniej udziela towarzysko. Z Kacprem zawsze miło mi się rozmawia, ale program trwa tylko dwadzieścia minut i szybko się kończy. Telewizja Ret-Sat 1 zapowiada powtórkę oraz udostępnienie nagrania na YouTube. Dobrego 2020!

© Marek Czuku

  • Dodaj link do:
  • facebook.com