Nowości 2020

2020. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Krzysztof Ćwikliński Nocny gość

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Jolanta Jonaszko Portrety

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Yvon Le Men Tu i tam

Artur Daniel Liskowacki Hotel Polski

Marek Maj Teorie naiwne


Dariusz Muszer Córka męża i córka żony

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Bartosz Suwiński Nawie

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

WĘDROWNICZEK, „Stany zjednoczone” w Radiu Łódź

WĘDROWNICZEK Marka Czuku » WĘDROWNICZEK, „Stany zjednoczone” w Radiu Łódź

13.08.18 Łódź
Po raz kolejny biorę udział w audycji Ani Groblińskiej w Radiu Łódź. Mam więc okazję zareklamować swój nowy tomik „Stany zjednoczone”, który ukaże się lada dzień, rozmowa jednak schodzi na więcej rozmaitych tematów okołoliterackich. Mówimy zatem o prozie przeciwstawionej poezji oraz o różnych formach twórczości literackiej w opozycji do pisanych pod presją czasu artykułów dziennikarskich. Tu i tam tworzywo jest podobne, jednak cel nieco inny.
Ania zwraca uwagę na kategorię wzruszenia w poezji w kontekście „wstydu uczuć”, bo dla niektórych autorów pisanie wierszy jest rzeczą wstydliwą. Prowadząca audycję przyznaje się jednak, że tęskni za wzruszeniem, ciepłem i liryzmem w poezji, choć zdaje sobie sprawę, że większość poetów pisze teraz intelektem, a nie uczuciami. Współczesny wiersz stanowi zatem dla czytelnika zagadkę, którą czasem trudno rozwikłać. Wspominam o moim blogu „Wędrowniczek”, czytam też kilka wierszy i małych próz ze „Stanów zjednoczonych”. Ania podkreśla, że moja poezja stale ewoluuje, doszukuje się też w niej różnych warstw.
W dalszej części audycji rozmawiamy o moich lekturach. Mówiąc o czytaniu Gombrowicza, dzielę się swoim odkryciem czytelniczym powieści „Opętani”, do której autorstwa pisarz przyznał się dopiero na krótko przed śmiercią. W zamierzeniu miało to być czytadło, z premedytacją napisana zła powieść, którą drukował w odcinkach pod pseudonimem w przedwojennych „ekspresiakach”. Zamysł nie całkiem mu się udał, bo – mimo niedostatków – książka ma żywą akcję i czyta się ją naprawdę dobrze, choć oczywiście brak w niej tego bagażu filozoficzno-intelektualnego, jaki niosą inne utwory autora „Ferdydurke”.

© Marek Czuku

  • Dodaj link do:
  • facebook.com