nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PRÓBY ZAPISU, Tekst w opracowaniu

2019-09-09 15:19

Pomiędzy światem a strumieniem skojarzeń pokrętnych i rozbudowanych, ciągnących się od fundamentów, kamieni, warstw izolacji, wykwitów na ścianach, nie ma równości. Napięcie miedzianych połączeń. Cykliczność. Beztroska chłopców, kiedy kolejka nie ma końca i krąży od stacji do stacji i pod niskim napięciem baterii istnieje tu i teraz. Jest tym i tamtym, co zasadniczo niczym nie różni się od funkcji, okoliczności słów, ciągłej gotowości twórczej – nacięć, bruzd, zgrubień potwierdzających krwawienie tkanki. Świadectwem uniwersalnej przyrody, która werbalizuje się w odrodzeniu, w zbiorach, w magii kiełkujących zbóż i w rozsianej grzybni. W okalającym drzewa mchu. Metafizycznie każda forma wyraża się w semantyce dźwięków. Odbijają się od kosmosu, przestrzeni i pleśni, tworząc magiczne formy. To jest tylko początkiem myśli, zalążkiem strony tytułowej.

© Małgorzata Południak