Nowości 2020

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

 

Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

PRÓBY ZAPISU, Rzeczy bez znaczenia

PRÓBY ZAPISU Małgorzaty Południak » PRÓBY ZAPISU, Rzeczy bez znaczenia

Kręcę się przy cedrach, torfie, metalowych budkach na listy, przy obejściu i wyjściu. Coś mnie tu trzyma, sprowadza bliżej ziemi, pędraków. Narażam się trochę i kurczę, kiedy ludzie wygłaszają swoje mówki o nadajnikach, przekaźnikach. Ciągną urazy przez ręce, uszy i szyję. Współczesne przerażenie wyniesione na niedomówieniach, pomówieniach, opartych na źródłach bez źródła. Mam uczucie, że każdy przemawiający bez szczególnego trybu jest gotowy do strzału, do jakiegoś linczu, popychania w przepaść. Dramat nowoczesnego życia – znaleźć się wewnątrz nauki, ale sprzeciwiać się jej, uszczelniać tę część informacji, która dezinformuje.

© Małgorzata Południak

  • Dodaj link do:
  • facebook.com