nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Zembrzuska-Wysocka Irmina Leokadia

2023-10-22 11:53

ZEMBRZUSKA-WYSOCKA IRMINA LEOKADIA (1925-2019). Trzydzieści trzy wiersze (okupacyjne, powstańcze, obozowe, emigracyjne), ale wszystkie dość ubożuchne: „Warszawa płonie wśród piekielnych grzmotów, / Wśród granatników i wybuchów miny; / Chłopaki równe, a każdy z nich gotów / Iść na sto czołgów z butelką benzyny. / Lecz coraz ciężej, coraz beznadziejniej, / Warszawa płonie, serca zemstą płoną, / Wokół trupy i rozpacz, i jęki, / We krwi przelanej już ulice toną (...)”.
Polecam natomiast zapiski Irmy Zembrzuskiej, w poezji wszak potkniemy się na przykład o „pleśń zwątpienia”. Przepraszam, że się wymądrzam i wydziwiam, ciekaw jestem, czy „pleśń zwątpienia” można zdybać w tekstach ETD. Pewnie można. W końcu ETD popełnia te same błędy, co inni. Zalicza te same wpadki i wpadunki, a następnie lamentuje nad sobą. Nad sobą i nad materią powtórzeń.

Irma Zembrzuska: „Z Warszawą w sercu. Fragmenty pamiętnika 1944-1947. Wiersze 1941-1948”. Posłowiem opatrzył Andrzej Pomian. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996, s. 175

[22 VII 2020]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki