nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Żabcia

2024-02-04 13:03

ŻABCIA. Po sybirakach Bujalskich i Szyczewskich przyda się nam nieco wytchnienia. I nieco poezji. Skądinąd opowieść Anny Szyczewskiej-Domańskiej jest całkiem nieprawdopodobna, już dziś wspomnijmy, że Żabcię deportowano z Łucka: „W dniu 13 kwietnia 1940 r. w południe przyjechało NKWD (...). Pozwolono nam zabrać ze sobą naszego pieska – Żabcię; była ona z nami w Kazachstanie i wróciła do Polski. Dowieziono nas do Pawłodaru. Tam przewieziono nas na plac, a potem promem na lewy brzeg Irtysza”.
Przyrzekam nie zaniedbać wierszy Jerzego Rachańskiego i Leszka Zielińskiego, pozostańmy jednak przy relacji Szyczewskiej-Domańskiej: „W 1946 r. wraz z naszą Żabcią wróciłyśmy do Polski”. Wróciłyśmy, bo brat autorki, sybirak Waldemar Szyczewski, wstąpił do armii gen. Andersa (4 II 1942), służył w 3 Karpackim Pułku Artylerii Przeciwlotniczej.

[8 VIII 2023]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki