nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Wójcik Zdzisława Maria 2

2022-10-23 15:28

WÓJCIK ZDZISŁAWA MARIA (1915-2018). Dawno w moim odczuciu nie pisałem o sybirakach, toteż przeczytajmy nekrolog doc. dr hab. Zdzisławy Wójcik, zmarłej 14 lutego 2018 roku. Choć zgadzam się, że nekrologi sybiraków kształtują się mniej więcej podobnie: „harcerka, Sybiraczka, botanik, ekolog, / absolwentka Uniwersytetu Poznańskiego, wywieziona w czerwcu 1940 r. / w głąb ZSRR spędziła na zsyłce i w więzieniach NKWD 2 lata, / następnie przeszła tułaczy szlak przez Iran, Afrykę, Kanadę do Polski. / W latach 1942-1947 przebywała w polskich osiedlach uchodźczych / w Afryce Wsch., pełniąc pieczę nad polskimi Tułaczymi Dziećmi / (Komendantka ZHP w Afryce, nauczycielka szkół średnich). / Po wojnie w Polsce pracowała jako redaktor i pracownik naukowy / w zakresie biologii, ekologii i geobotaniki (...)”.
To prawda, że pożegnania naszych sybiraków wyglądają dość podobnie, lecz nie w tym przypadku. Dla nieprzekonanych proponuję wiersz księdza Pasierba z 8 grudnia 1984 roku. Z Iwaszkiewiczem w tle:

miał rację stary Jarosław
w Rzymie ja jestem blacharz
codziennie rano jak rzemieślnik z torbą
ruszam do biblioteki
żadnych tutaj wzlotów ani mitów
szukam nitów składam lutuję kawałki
łatwordzewnej pamięci
żal by mi było wiosny jesieni lub lata
ale zima jest na to w sam raz
w zimie ja jestem blacharz

[20 III 2020]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki