Książki z 2021

Andrzej Ballo Albowiem

Alina Biernacka Kiedyś, jednak. Wiersze wybrane (1977-2020)

Maria Bigoszewska Złodziejska kieszeń

Jarosław Błahy Zaklęty w szerszenim gnieździe

Nicolas Bouvier Na zewnątrz i wewnątrz

Roman Chojnacki Pasterz słoneczników

Roman Ciepliński Życie zastępcze

Wojciech Czaplewski Książeczka wyjścia

Marek Czuku Róbta, co chceta

Adrian Gleń M [małe prozy]

Małgorzata Gwiazda-Elmerych Zapojutrze

Tomasz Hrynacz Emotywny zip

Tomasz Hrynacz Pies gończy

Jarosław Jakubowski Bardzo długa zima

Jarosław Jakubowski Ciemna Dolina

Lech M. Jakób Ćwiczenia z nieobecności

Zbigniew Kosiorowski Zapodziani

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito

Bogusława Latawiec Nieoznakowany szlak

Ryszard Lenc W cieniu Golgoty

Artur Daniel Liskowacki Cukiernica pani Kirsch (wydanie 2)

Artur Daniel Liskowacki Eine kleine (wydanie 4)

Artur Daniel Liskowacki, Bogdan Twardochleb Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich

Joanna Matlachowska-Pala Bezpowrotne

Piotr Michałowski Dzień jest wierszem, świat kolorem

Dariusz Muszer Dzieci krótszej nogi Syzyfa

Marek Pacukiewicz Wieki średnie

Małgorzata Południak Podróżowanie w przestrzeni

Karol Samsel Autodafe 4

Grzegorz Strumyk Wyjście

Michał Trusewicz Przednówki
 

PONIEWCZASIE. Wiśniewski Jan

2021-05-16 15:43

WIŚNIEWSKI JAN (1933-1980). Postaram się pogodzić sybiraków z poezją. Z lekturą poezji: „Opowiedzieć to, czego inni nie ujrzeli jeszcze: / lato idące, deszcz naniesiony obłokami, klęskę, / nędzny koniec człowieka, a nad nim głosy zwycięskie / wiecznego życia, / wszystko, wszystko idące, ale nieobecne jeszcze, / jeśli powiedziane, to czyż skończone? // Kwiat zasiany rozwinie się nie opóźniając dnia, / aby tylko potoczyła się woda z zasobnej chmury, / aby rosa / stoczyła się z góry po liściach kroplami do dna/ kwiatu, do ziemi” (Stefan Flukowski).
We wspomnieniu o sybiraku Wiśniewskim („Napisał kilka książek z dziedziny towaroznawstwa oraz publikował artykuły w czasopismach branżowych”) znajdziemy interesujący nas fragment, szkoda jednak, że nie mamy dostępu do uszczegółowień i uściśleń, a więc do konkretów: „Urodził się 10 maja 1933 roku na ziemiach wschodnich. Wybuch wojny pozbawił sześciolatka ojca, który jako sędzia został aresztowany przez NKWD, a następnie zamordowany”.
Nie pogardzę drukiem z „dziedziny towaroznawstwa”. Z całą pewnością posiedzę nad Wiśniewskim, człowiek przecież, choćby chciał, nie żyje wyłącznie poezją.

[9 XI 2019]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki