nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Urzędowska

2023-07-02 13:35

URZĘDOWSKA. Z imion naszych sybiraków można ułożyć niejeden długi wiersz: Zofia Wiewiórska i doktor Kamil Niedźwiatowski (zm. w 1942 roku), Berenowska i Roma Janina Ławnicka, Witold Stankiewicz i Czesław Bartoszewicz („wyszedł z lagierów i wstępował do wojska w Buzułuku”), Wilhelmina Jastrzembska i Eliasz Fiałkowski, Stanisława Krechowska i Stefan Tkaczuk (1936-1994), porucznik Bałandiuk i Zofia Topolnicka... Zapewniam, że niejeden długi wiersz o naszych sybirakach, niczym modlitwa, nie miałby początku i nie miałby końca: Maria Rogulska i sędzia Malicki, inżynier Korwin-Pawłowski i Janina Rzączyńska („skazana na osiem lat łagierów”), Serafińska i Urzędowska, Witold Karaś i Agata Tkaczuk (1929-2010), Walenty Milczyński i Karol Kijowski, Leokadia Lenartowicz i Urszula Natali, córka Leona: „Po wkroczeniu armii sowieckiej do Lwowa ojciec został aresztowany i 22 stycznia 1940 r. wywieziony do Władywostoku (...). Następnie wywieźli do kopalni złota (nazwy nie pamiętam), tam w listopadzie 1940 r. ojciec zmarł”.

[24 V 2023]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki