nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Ursinus Jan

2023-12-03 11:44

URSINUS JAN (zm. w 1613 roku). „Mazowszanie nazywają czaszkę mózgokryjką”. Według lwowianina Jana Ursinusa, profesora Akademii Zamojskiej.
Zajrzyjmy koniecznie do publikacji Haliny Wiśniewskiej, szkoda, wielka szkoda, że mózgokryjka po dziś dzień nie zachowała się w polszczyźnie: „Ursinus po powrocie z Padwy, po kilku latach praktyki lekarskiej, wydrukował świetną pracę osteologiczną pt. »De ossibus humanis tractatus tres« (1610), w której równolegle do nazw łacińskich, greckich i arabskich podawał terminy polskie”.
Przepadła nie tylko mózgokryjka, dorzucę od siebie, że chyba zupełnie przepadły i zanikły ciućki. ETD wspomniał o ciućkach w jakimś wierszu („Piosenka o pierogarni”), ale nikt się nimi nie zainteresował.

Halina Wiśniewska: „Kulturalna polszczyzna XVII wieku. Na przykładzie Zamościa”. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994, s. 155

[31 V 2021]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki