nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Saski Witold

2024-03-03 11:34

SASKI WITOLD (1909-2006). Pracowity dzień. Wbrew pozorom. Z publikacji profesora Supadego wynotowałem nazwiska łagierników, którzy pozostawili nam wspomnienia, a których w ogóle nie kojarzyłem (Tadeusz Kochanowicz i Edward Stefanowicz, Aniela Dziewulska-Łosiowa i Ryszard Kłosiński, Henryk Sipowicz-Bogowski i Walenty Woronowicz), wstyd się przyznać do moich rozległych zaniedbań.
Nie wiedziałem, że Sipowicz-Bogowski układał wiersze. Do jego tekstu wrócę przy następnej okazji, dziś kontynuujmy wyliczankę: Maria Wierzbicka i Robert Tomczak, doktor Witold Jaroszyński i Jerzy Głowala („więziony przez Rosjan w latach 1941-1955”), Tadeusz Laskowicz i Witold Saski („przebywający w łagrze w Komi”), doktor Leonard Perepeczko i Edward Toczek, doktor Bolesław Stec i Piotr Pietkiewicz...
Wszyscy oni ogłosili drukiem swoje relacje, podaję tutaj zaledwie jeden tytuł Witolda Saskiego („Przez wiele mostów”), bo o Saskim zechcę pamiętać. I o łagierniku Józefie Strzęciwilku.

Jerzy Supady: „Życie i śmierć w łagrach sowieckich”. Wydawnictwo Adi, Łódź 2001, s. 196

[7 XII 2023]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki