nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Ostrowska Irena

2023-05-07 13:45

OSTROWSKA IRENA. Ostrowscy w łagrach i na zesłaniu. Mam piękny tytuł dla dzisiejszej lub jutrzejszej dyrdymałki.
W „Dzienniku wojennym” Czapskiego spotkamy pisarza i łagiernika Wiktora Ostrowskiego (1905-1992), oficera Armii Andersa, który prawdopodobnie nie był krewnym sybiraków o tym samym nazwisku: „W 1942 roku, kiedy generał Anders organizował polskie wojsko (...). Przyjaciółka mojej mamy, pani Irena Ostrowska, z czternastoletnią córką Alinką i siedmioletnim synkiem Zdzichem, dowiedziawszy się, że jej mąż, oficer, jest w wojsku Andersa, podjęła z dziećmi udaną próbę ucieczki. O tym, że ucieczka ta była udana, dowiedziałam się dopiero w maju 1989 roku (...)”.
Pani Ostrowska, wraz z „kilkunastoma polskimi rodzinami”, znalazła się w posiołku Janczer, gdzieś „na pograniczu republiki Komi”. W posiołku Janczer znalazła się również nauczycielka Maria Malawska (ur. we Lwowie w 1899 roku), deportowana z córką Mieczysławą.

Mieczysława Łysik: „Wspomnienia z Sybiru 1940-1946”. Opracowanie redakcyjne Piotr Sanetra. Norbertinum, Lublin 2013, s. 137

[21 II 2023]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki