nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Ołpiński Stefan Eugeniusz 2

2023-11-05 11:59

OŁPIŃSKI STEFAN EUGENIUSZ (1898-1944). Postrzegany niemal wyłącznie jako aferzysta (graf von Osten-Olpinsky, hrabia von Osten), syn tarnowskiego i sanockiego krawca. Ale nie zapominajmy, że Ołpiński opublikował kilka książek („W darze dzieciom”, „Z krwawej Hiszpanii”, „Podnieśmy Ją wzwyż”), kilku zaś najprawdopodobniej nigdy nie ogłosił („Der Kampf ohne Ende”), choć się nimi chwalił: „Tytuł pierwszej brzmi: ‘Płaczące skały’ – po polsku, bądź ‘Die Steine weinen’ – po niemiecku. Tytuł drugiej: ‘Walka bez końca’ bądź ‘Kampf ohne Ende’. W późniejszych publikacjach Ołpińskiego znajdujemy tytuły te bądź w jednym, bądź w drugim języku. A w jakim języku je pisał i w jakim języku zostały wydane, jeśli w ogóle zostały wydane? Otóż, jeśli zostały rzeczywiście wydane – to były napisane i wydane po niemiecku!”.
Jerzy Rawicz jest dla Ołpińskiego bezwzględny. O lipskiej lub wiedeńskiej „Walce bez końca” z 1917 roku przeczytamy, co następuje: „Prosiłem moich przyjaciół w NRD i w Wiedniu, by w katalogach większych bibliotek poszukali takiej pozycji – nic nie znaleźli. Sądzę, że tę pozycję Ołpiński sobie po prostu wymyślił”.

Jerzy Rawicz: „Kariera Szambelana”. Czytelnik, Warszawa 1971, s. 342

[15 VI 2022]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki