nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Kosiński Zbigniew

2023-10-15 12:02

KOSIŃSKI ZBIGNIEW (1926-1990). Z Kosińskim będę się spotykał. I po wielekroć czerpał z jego poezji. Przeczytajmy dziś „Kramikarza”, zachwycam się zresztą nie tylko „Kramikarzem”:

Kupuję, sprzedaję, wymieniam
paciorki,
wisiorki,
protezy,
narzeczone,
własne i obce.
Wypożyczam, przechowuję
usta z dzwoneczkami,
dzwonkami,
dzwonami,
oczy zamknięte,
przymknięte,
niedomknięte i
uszy, uszy, uszy.

Odpadłem od jakichś przegadanych wspomnień sybirackich, przegadanych i chaotycznych, a przecież wartościowych. Bo pełnych nazwisk. Bukowskich i Dąbrowskich, Jachimowiczów i Rutkiewiczów, Łopuszyńskich i Respondowskich. Na jednej fotografii z 1947 roku rozpoznaję poetę Bogdana Czaykowskiego. Może uda mi się napisać notatkę pod tytułem „Czaykowscy w łagrach i na zesłaniu”. Z uwzględnieniem chociażby tarnopolskich Czaykowskich, najprawdopodobniej niespokrewnionych z poetą Czaykowskim.

Zbigniew Kosiński: „Port egzotyczny”. Projekt okładki i przerywniki: Stanisław Fijałkowski. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1957, s. 30

[9 XII 2022]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki