nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Kalińska-Beska Tekla

2022-08-14 14:11

KALIŃSKA-BESKA TEKLA (1890-1943). Z Trembowlą kojarzyłem wyłącznie pisarkę Marię Łęczycką, deportowaną z tejże Trembowli do Kazachstanu. Po lekturze wspomnień Jerzego Beskiego (ur. w grudniu 1929 roku) przybywa mi wiedzy o Beskich i Kalińskich z Warwaryniec koło Trembowli, wiedzy skądinąd nikomu niepotrzebnej, ale o to mniejsza.
Tekla i Michał Bescy, rodzice malarza Jerzego Beskiego, zmarli w 1943 roku i spoczywają na trembowelskim cmentarzu. Zapewne obok syna Czesława Beskiego (1922-1936), o którym, nie bacząc na rymnięcie, możemy przeczytać: „Miał urodę Beskich. Typowi Bescy są średniego wzrostu blondynami o niebieskich oczach. Każdy z charakterystycznym garbkiem u nasady nosa”.

Jerzy Beski: „Moje Podole 1930-1945”. Wydawnictwo Nowik Sp. j., Opole 2010, s. 95

[23 V 2022]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki