nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Jaroszyński Wacław

2023-04-16 14:14

JAROSZYŃSKI WACŁAW (1919-2011). Kiedy spoglądam na tytuł relacji Jaroszyńskiego („33 miesiące zesłania na Uralu”), wyobrażam sobie, że ETD zachowałby dzielność przez kilka pierwszych tygodni, podupadłby zupełnie w drugim lub trzecim obozie. Jaroszyński wymienia je kolejno w rozdziałach swojej opowieści („Łagier Nagorna”, „Łagier Samoswiet”, „Łagry Kruticha i Kostoucha”, „Łagier Rież”), a jest to opowieść, której nie wolno nam zignorować.
Odnotujmy dla ścisłości, że Wacław Jaroszyński „został aresztowany 6 grudnia 1944 roku i wywieziony do sowieckich łagrów na Uralu, skąd powrócił w listopadzie 1947”. Każdy z nas powinien sięgnąć po zapiski Jaroszyńskiego, a następnie skupić się na lekturze wspomnień Jana Onoszki („Syberia – moje dzieciństwo”), poezji tym razem nie polecam, zwłaszcza poezji ETD.

[29 X 2022]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki