nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Hartenberg Henryk

2023-06-04 14:12

HARTENBERG HENRYK (1914-1987). Kilka godzin porządkowałem własną bibliotekę, czyli przekładałem książki z jednej beznadziejnej kupki na drugą. Z jednej kupki wyciągnąłem „Dzień po dniu” Hartenberga, z drugiej natomiast wspomnienia sybirackie, a raczej powieść autobiograficzną Mieczysława Kumorka z błędem w tytule, którego nie poprawiam („Z kresów do peczorskich łagrów”).
O Hartenbergu wiem niewiele. Przeczytam więc „Dzień po dniu” i będę do przodu. Zaskakuje mnie to, że Hartenberg publikował zarówno prozę („Szybkie życie”), jak i poezję („Pożar w chmurach”). I że nikt nie pamięta o jego książkach, zresztą o łagierniku Mieczysławie Kumorku także zapomnieliśmy. To dla nas znamienne, koncentrujemy się wyłącznie na sobie. I na kolesiach.

[11 III 2022]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki