nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Gosławski Maurycy

2024-04-07 16:06

GOSŁAWSKI MAURYCY (1802-1834). Podolanin Gosławski nie urodził się we Frampolu, lecz w Franpolu. Literówka, za którą na pewno nie odpowiada Jacek Lyszczyna (s. 13), zawiniła korekta. A Gosławskiego trzeba studiować, jego debiutancką książkę z 1828 roku czytał Adam Mickiewicz: „autor rozumie tajnie stylu poetyckiego”, „Gosławski ma niepospolity talent, a co większa, różnostronny”, „niektóre obrazy nawet wykończone, ale całość źle pojęta, roztrzepana, niestosowności pełno, dysharmonia rażąca”, „W ‘śpiewach podolskich’ niektóre piosnki przedziwne, wiele strof ślicznych, gdyby nie rozwlekłość”.
Podoba mi się zwłaszcza „talent różnostronny”. Nie każdy nim dysponuje. ETD na przykład pisze usilnie „jeden wiersz”, zatraca się w „jednym wierszu”, nie bacząc na odbiorcę. Na zagwozdkę, którą sprawia odbiorcy.

Jacek Lyszczyna: „Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego”. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, s. 192

[5 VIII 2022]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki