nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PLANETA, Virtual trip 4

2015-09-12 13:37

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Uprawiam swoisty artystyczny solipsyzm: wszystko poza sztuką jest iluzją. Może nic nie istnieje poza wyobraźnią? Sztuka to realizowanie marzeń. Wyświadczanie marzeniom materialnej przysługi: obdarzanie dotykiem. Dotykiem dosłownym i dotykiem emocjonalnym. Sztuka jest jedyną realnością, na którą pozwala sobie świat i człowiek. Który świat? Trójwymiarowy system danych, w którym prawo do indywidualności zanika pod naciskiem zbiorowości? Sztuka jest językiem wszechświata, utożsamia w sobie uniwersalne JA, tożsame z wyobraźnią i intuicją. Gesty w stronę Innego, jak próby otwarcia niewidzialnych drzwi. Te drzwi. To wejście. Nawet gdyby. Nawet gdybyśmy odnaleźli klucz nie moglibyśmy tych drzwi otworzyć. Te drzwi bowiem są jedynie odbiciem w jakimś lustrze.       

KEY WORDS: IMAGINATION, SECRET, TRANSGRESSION, UNIVERSAL LANGUAGE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DAVID BOWIE.

© Ewa Sonnenberg