nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PLANETA, Kilka refleksji z Wittgensteinem w tle 3

2016-09-03 15:36

AUTO TRACTATUS 3

Brak tajemnicy jest brakiem życia. Każdorazowa instrukcja obsługi rzeczywistości zmienia się. Ziemia to wehikuł do eksploatacji intelektu. Ziemia jest obiektem, w którym zachodzą prawa historyczne. Historia jest częścią mnie. To ja tworzę historię swojego życia.
 
Wszystko inne jest jedynie komunikatem. Zbieżnością idei do aktualnego. W aktualnym stan przechodzi w jakość. Jestem, staję się, wybieram siebie jako ideę świata. Istotę zdarzenia. Istotą zdarzenia jest słowo. Słowo podchodzi na bezpieczną odległość interpretacyjną.

Element pierwszy przywołuje element ostatni. Sztuka jest wiedzą intuicyjną. Nie inspiracja raczej poczucie ciągłości. W kolejnych modelach słowa zachodzi continuum. Narracja zastępuje narrację. To, co pierwsze, posiada siłę tego, czym jest ostatnie.
 
Wykraczanie poza narrację jest przekroczeniem możliwości własnego ja usytuowanego w świecie. Instynktowna sztuka zakodowana w genotypie danej epoki. Tworzy mnie zróżnicowana modalność różnych autokreacji. Lubię proces przetwarzania niczego w sztukę.

Rozumienie struktury jako całości prowadzi do odczytania pojedynczego elementu. Ogrom zjawisk nie narusza spójności mojego ja i języka. Ja i język to jedno eksploatowane na wiele sposobów. Niekiedy mam odczucie, że mówiąc, chciałabym powiedzieć coś zupełnie innego.

© Ewa Sonnenberg