Nowości 2020

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

PISMO SZYBKIE, Pierwiastki ziem rzadkich

PISMO SZYBKIE Marty Zelwan » PISMO SZYBKIE, Pierwiastki ziem rzadkich

Pierwiastki ziem rzadkich wyszukiwane są przez jednych jako kamienie, przez innych jako słowa książki.  

Do grobowca w kształcie piramidy, w której nie ma już szkieletów, prowadzi prosta droga przez las.

Nad łąką przelatują z krzykiem żurawie, nad stawem stoją czaple siwe, trenują odlatywanie dzikie gęsi.

Zbieramy spod drzew ostatnie papierówki zanim bez dania racji spadnie deszcz, jaskółki siadają wtedy na drutach jak nuty i mamy pokusę słyszenia melodii.

Potem niebo znów jest ogromne, powietrza z niego dużo i myślę, że srebrna woda jeziora i słowa zły czarodziej też są śladami tego snu.

Przygody zewnętrzne są podróżą wewnętrzną wymagającą przebywania odległości.

© Marta Zelwan

  • Dodaj link do:
  • facebook.com