nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

DYŻURKA, 0050

2018-01-04 15:01

Przy jedzeniu granatu ząb się rozpadł na trzy sztuki i wyjąłem go palcami, teraz nie będę musiał w wigilię jechać na pogotowie, kiedy jeszcze zębów nie tracą w mieście.
Dziś jest mnie trochę więcej, czy pamiętasz, że nigdy nas tu nie było, nasze istnienie tu mogą potwierdzić tylko inni.
Pragnienie bawienia się, cieszenia życiem znika aż całkiem chwilami. Czy wycieczka z Ziemi jest ostatnim, przedostatnim pomysłem na odnalezienie zabawy?
I znikałem, aż nie wiadomo z jaką wiarą powiedziałem dzieciom na lekcji, że abstrakcja łączy, sztuka abstrakcyjna łączy a realistyczna dzieli, choć wiemy, że za sztukę abstrakcji można zginąć.

© Grzegorz Strumyk