Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

Bazgroły, 25.05.2017

BAZGROŁY Bogusława Kierca » Bazgroły, 25.05.2017

Modlimy się o światłość wiekuistą dla zmarłych. A czy po tej stronie można by pomyśleć iskrę światłości wiekuistej jako cząstkę wieczności?
Wieczność jest niepodzielna, więc różnica między jej całością (jaką „całością”?) a częścią (jaką „częścią”?) znosi się „sama przez się”. Zatem cała wieczność i to, co się daje wyobrazić jako cząstka wieczności, jest jednym i tym samym. Wieczność jest wiecznością w każdym ujęciu i jest poza czasem. Ale i poza przestrzenią, choć w rozmaitych metaforach, symbolach i alegoriach jawi się przestrzennie. Jest jednak „bardziej” stanem niż miejscem.
Skoro więc święty Paweł przekonuje mnie, że miłość nigdy nie ustaje, wierzę, że zanim rozpoznam ją jako wieczną, czyli jako miłość rzeczywistą – nie ustaje ani w tej, dostępnej mi,  sekundzie, ani w – niedostępnej mi jeszcze – „całej” wieczności.
Ale – dlaczego niedostępnej?
Pytam, bo doświadczyłem sekundowych miłości. Nie – sekund zakochania. Mimo, że były tą pierwszą, niemierzalną kreską sekundy.
Gdybym dalej się trzymał 13 rozdziału Pierwszego Listu świętego Pawła do Koryntian, mógłbym powiedzieć, że wszystkie cechy i przymioty tej miłości odczułem (odczuwałem) w tym niezmierzonym mgnieniu. W błysku światłości wiekuistej?

© Bogusław Kierc

  • Dodaj link do:
  • facebook.com