Nowości 2020

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

Bazgroły, 14.02.2019

BAZGROŁY Bogusława Kierca » Bazgroły, 14.02.2019

Od dzieciństwa, kiedy już świadomie używałem świadomości, dorośli byli dla mnie dość głupimi. Dzisiaj, kiedy sam jestem starcem, a więc dorosłym nad dorosłymi, nie zmieniam tego „poglądu”. Sam siebie też nie wyłączam ze zbioru tego dziecięcego oskarżenia o głupiość. Co nie znaczy, że apoteozuję dziecięcą niewinność. Nie.
Moje przekonanie o głupocie dorosłych obejmuje spetryfikowaną rolę bycia „dorosłym”, podobną do roli bycia „mężczyzną”, „matką”, „polakiem”, patriotą”...
Głupotą jest dla mnie z jednej strony redukcja, z drugiej – redundancja emocjonalno-mentalnych treści tych powszechnych pojęć. Aprioryczność nie uwzględniająca bezpośredniego bycia siebie wobec ciebie.

© Bogusław Kierc

  • Dodaj link do:
  • facebook.com