Książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

Książki z 2022

Andrzej Ballo Bodajże

Wenanty Bamburowicz Masy powietrza

Maciej Bieszczad Miejsce spotkania

Kazimierz Brakoniecki Oumuamua. Atlas wierszy światologicznych
 
Roman Ciepliński Schyłek

Zbigniew Chojnowski Tarcze z pajęczyny

Zbigniew Chojnowski Tyle razy nie wiem

Wojciech Czaplewski Dzieje poezji polskiej

Marek Czuku Nudne wiersze

Tomasz Dalasiński Przystanek kosmos i 29 innych pieśni o rzeczach i ludziach

Michał Filipowski Licytacja kamienia

Anna Frajlich Powroty [wiersze zebrane. tom 2]

Anna Frajlich Przeszczep [wiersze zebrane. tom 1]

Paweł Gorszewski Uczulenia

Jarosław Jakubowski Dzień, w którym umarł Belmondo

Bogusław Kierc Był sobie

Andrzej Kopacki Gra w hołybkę

Zbigniew Kosiorowski Metanoia

Franciszek Lime Formy odbioru. Poetyckie przekazy z Bezrzecza i Szczecina

Piotr Michałowski Światy równoległe

Dariusz Muszer Baśnie norweskie. tom 2

Ewa Elżbieta Nowakowska Gwiazda drapieżnik

Halszka Olsińska Przebyt

Uta Przyboś Jakoby

Agnieszka Rautman-Szczepańska Wypożyczalnia słów

Karol Samsel Autodafe 5

Karol Samsel Fitzclarence

Julia Anastazja Sienkiewicz Wilowska Planetoida, pechowy graf i wielka filozofia. Opowieści z przedwojennego Tuczna i okolic

Bartosz Suwiński Dutki

Inka Timoszyk Nieskończoność podróży

Sławomir Wernikowski Partita

Alex Wieseltier Krzywe zwierciadło

Kenneth White Ciało absolutu

City 5. Antologia polskich opowiadań grozy
 
eleWator. antologia 2012-2021. proza

Henryk Bereza. Krystyna Sakowicz. Korespondencja

"Ta sama Europa? Inna literatura?", www.latarnia-morska.eu, 30.03.2011

copyright © Latarnia Morska 2011

Ambitne to zadanie – próbować ująć, dookreślić współczesną prozę europejską. Ambitne i trudne, zważywszy na fakt wielopostaciowości literatur krajów europejskich – z ich rozmaitymi tradycjami, doświadczeniami i wpływami kulturowymi. Taka próba stała się celem konferencji naukowej zorganizowanej przez doktorantów Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Konferencja ta odbyła się w 2008 r. w warszawskich siedzibach Instytutu Cervantesa oraz Instytutu Goethego. Zaś książka, o której mowa niżej – zredagowana przez Justynę Czechowską i Annę Kramek-Klicką – jest rezultatem tych naukowych spotkań. Publikację drukiem ogłosiło szczecińskie wydawnictwo FORMA wspólnie z Fundacją na Rzecz Badań Literackich.

A oto co – w ogromnym skrócie – znajdziemy między okładkami tej książki.
Całość, poprzedzona wstępem „Europa: przystanki w podróży” Grażyny Borkowskiej, składa się z trzech części. Pierwszą wypełniają referaty przybliżające literaturę konkretnych krajów. Jakich? Mowa tu o wybranych dokonaniach prozatorskich literatury austriackiej, białoruskiej, bułgarskiej, duńskiej, hiszpańskiej, irlandzkiej, niemieckiej, norweskiej, portugalskiej, rumuńskiej, węgierskiej, szwajcarskiej, szwedzkiej, a także polskiej. Już z tej wyliczanki wynika, że pominięto tu między innymi niezwykle silnie rozwinięte literatury Francji i Wielkiej Brytanii. Co wydaje się świadomym wyborem na rzecz literatur mniej znanych, w każdym razie nie tak ekspansywnych.
W drugiej części zderzymy się z fragmentami prozy żywej dwunastu autorów. Są to – według kolejności publikacji – Esther Vilar (Niemcy), José María Merino (Hiszpania), Ciaran Carson (Irlandia), Helle Helle (Dania), György Dragomán (Węgry), Georgi Gospodinow (Bułgaria), Emil Brumaru (Rumunia), Valter Hugo Mãe (Portugalia), Monika Maron (Niemcy), Katharine Hacker (Niemcy), Carl Frode Tiller (Norwegia) oraz Zvonka Gazivoda (Serbia). Przetłumaczyli na język polski – w tej samej kolejności – Karolina Bikont, Katarzyna Guzewicz, Grzegorz Czemiel, Anna Mrozewicz, Kinga Piotrowiak, Hanna Karpińska, Tomasz Klimkowski, Dorota Kwinta, Joanna Roszak, Emilia Kledzik, Paulina Horbowicz i Agnieszka Łasek.
Część trzecia natomiast zawiera noty biobibliograficzne cytowanych pisarzy, a też autorów referatów. Warto wydobyć z anonimowości nazwiska młodych badaczy, tym bardziej że za pewien czas o niektórych z nich jeszcze usłyszymy. Justyna Czechowska, Shoshana Ronen, Aranzazu Calderon Puerta, Grzegorz Czemiel, Markus Eberhartet, Anna Mrozewicz, Kinga Piotrowiak, Anelia Radomirowa, Emilia Ivancu, Natalia Dziesiuk, Michał Lipszyc, Joanna Roszak, Emilia Kledzik, Isabelle Vonlanthen, Katarzyna Szulc, Paulina Horbowicz i Anna Kramek-Klicka.

Co sądzę o odbiorze tej książki? W pierwszej chwili wydawać się może nieco chaotyczna, zwłaszcza tematycznie. Jakbyśmy obserwowali spacerującą po podwórku (europejskim!) i dziobiącą kurę: tu robaczek, tam ziarenko. Bowiem nie ma tu usystematyzowanych rzutów wymienionych wyżej literatur (jeśli ktoś tego się spodziewał), a jedynie punktowe wyimki. Na przykład obok recenzji konkretnych utworów znajdziemy tu wątki tyczące autobiografizmu, języków narodowych (i ich kontekstów), lokalnych mitów, „społecznego realizmu”, a też małych ojczyzn. Jednak z tego chaosu wyłania się bardzo ciekawy obraz bogactwa twórczego pisarzy europejskich.
Jasnym jest od początku, że odbiorcą publikacji Ta sama Europa? Inna literatura? nie będzie odbiorca powszechny. To rzecz adresowana do czytelników żywiej zainteresowanych literaturą, a bez wątpienia choć trochę obytych z tym, co literatura europejska niesie. Pociechą (i pozytywnym zaskoczeniem) może być fakt „strawności” prezentowanych tekstów. I nie mówię tu o fragmentach utworów prozatorskich. Bo przynajmniej spora część artykułów nie zasłania się pustym literaturoznawczym żargonem, przez co rośnie „dostępność” poznawcza forowanych opinii. Wiem, wiem, to przecież pokłosie konferencji naukowej, w zasadzie kierowanej do specjalistów. Jednak w przypadku „upublicznienia” podobnych materiałów zawsze warto zadbać o językowe uzdatnienie.

I nawrót do wstępu profesor Grażyny Borkowskiej, którego końcowy fragment wydaje się wartościowym podsumowaniem:
Co wynika z tego ambitnego przeglądu, który tak dużo frajdy przyniósł zarówno autorom, jak i słuchaczom oraz czytelnikom poszczególnych esejów i przekładów? Przekonałam się, że pewne tematy są stale związane z europejską kulturą: poszukiwanie tożsamości, mit dzieciństwa (rozumianego jako azyl prywatny, ale także jako mityczny czas dziecięctwa kultury), poczucie wspólnoty (ludzkiej i intelektualnej), potrzeba rozrachunku z historią, która nigdy nie jest źródłem absolutnego dobra. Myślę też, że mimo względnej niezależności artysty od świata zewnętrznego zawsze da się zbudować (odtworzyć) logikę literackiej „zmiany warty”. Literatura jest bowiem (nieraz paradoksalną i przesuniętą w czasie) odpowiedzią na wyzwania współczesności. Dlatego tak lubimy ją czytać. Substancjonalnie, dla niej samej, dla cudownej gry słów. I porównawczo, dla zaspokojenia naszej nieutulonej tęsknoty za światem – uczuć, fabuł, tajemnic, innych krajobrazów, innych ludzi.

Dodam jeszcze od siebie: uświadamiamy sobie raz jeszcze, jak żywą, rozwojową i dynamiczną może być i jest współczesna proza europejska (a też proza w ogóle), którą już kilka razy w historii literatury kładziono do grobu.
Wanda Skalska


Ta sama Europa? Inna literatura? Współczesna proza europejskahttp://wforma.eu/167,ta-sama-europa-inna-literatura-wspolczesna-proza-europejska.html